14 - 31 March 2017
Thackeray Gallery London
Solo exhibition "Borderland"

14 - 31 Mawrth 2017
Galeri Thackeray Llundain
Arddangosfa unigol "Borderland"


2-6 Chwefror 2017     Saatchi Gallery Llundain
Collect - The international Art Fair for Contemporary Objects
Mewn cydweithrediad gyda Ganolfan Grefft Rhuthun.

2-6 February 2017    Saatchi Gallery London
Collect - The international Art Fair for Contemporary Objects
In collaboration with Ruthin Craft Centre.

 


IMG_0111.jpg

Mawrth 2016

Artist preswyl yn Sanskriti Kendra, Dehi, a thaith ymchwil i India. Cefnogwyd gan Celfyddydau Rhyngwladol Cymru.

March 2016

Artist in residence at Sanskriti Kendra, Dehi, and research trip to India supported by Wales Arts International.

 

Clawr "BEIRDD BRO EISTEDDFOD MALDWYN"

Cover for "BEIRDD BRO EISTEDDFOD MALDWYN" featuring the poetry of Mid Wales.


Erthygl 'My life in Art' yn nghylchgrawn  'Artist & Illustrators'  Mawrth 2013 (PDF)

'My life in Art' article in 'Artist & Illustrators' magazine, March 2013 (PDF)


WOMEX
Mae gwaith celf Eleri Mills wedi cael ei ddewis gan Cerys Mathews i fod yn gefndir  i 'Gwlad y Gân' - Cyngerdd Agoriadol WOMEX 13 ((The World Music Expo) yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd 23ain Hydref 2013

"Mae Eleri Mills yn un o brif artistiaid ein gwlad sy’n gweithio ym maes tirluniau.  Mae ei gwaith yn denu clod, ac i’w weld mewn orielau ac ar furiau, a heno, gan fod Cerys Matthews yn awyddus i weld cyd-chwarae rhwng datblygiad y stori mewn dilyniant o’n cerddoriaeth ac ar y llwyfan, mae Eleri yn cael ei chanfas mwyaf eto. Mae’r cynhyrchiad yn defnyddio tafluniadau ar raddfa eang o nifer o’i gweithiau….."

David Alston
Cyfarwyddwr Celf, Cyngor Celfyddydau Cymru

WOMEX
Eleri Mills' artwork has been selected by Cerys Mathews as the backdrop for Land of Song - WOMEX 13 (The World Music Expo) Opening Concert, Wales Millennium Centre, Cardiff 23 October 2013.

"Eleri Mills is one of our country’s leading artists working in landscape.  Her work is well loved, encountered in the gallery space and on walls, and tonight and through Cerys Matthews’ desire to see a play between the story unfolding in a sequence of our music and the stage setting, Eleri gets her largest canvas yet. The production uses large scale projections of several of her works……."

David Alston
Arts Director , Arts Council of Wales

 

Gwlad-y-Gan-poster-RGB-Medium-.257.400.jpg