28 Medi - 18 Rhagfyr 2019
Arddangosfa unigol yn Oriel Davies, Drenewydd, Powys
'Eleri Mills - Egni: degawd o greadigrwydd'
Curadur Philip Hughes

28 September - 18 December 2019
Solo exhibition at Oriel Davies, Newtown, Powys
'Eleri Mills - Egni: a decade of creativity'
Curated by Philip Hughes


14 Medi - 9 Tachwedd 2019
'Edeifion Indiaidd' yng Nghanolfan Gelfyddydau Aberystwyth

14 September - 9 November 2019
'Indian threads' exhibition at Aberystwyth Arts Centre

18 11 Indian Threads publicity II.jpg

Awst 2019
“Y Lle Celf”
Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Bro Conwy 

 

August 2019
“Y Lle Celf”
National Eisteddfod of Wales, Conwy County

eisteddfod01.jpeg

12 - 29 Mawrth 2019
Galeri Thackeray Llundain
Arddangosfa unigol "Landscape - Real and Imagined"

12 - 29 March 2019
Thackeray Gallery London
Solo exhibition "Landscape - Real and Imagined"


Tachwedd 2018
Arddangosfa ‘Edeifion Indiaidd’ yng Nghanolfan Grefft Rhuthun Tachwedd 2018. Prosiect yn ymchwilio arferion creadigol yn India a Chymru a’i gefnogi gan Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a'r Cyngor Prydeinig.

November 2018
'Indian threads’ exhibition at Ruthin Craft Centre November 2018. Project exploring creative practices in India and Wales supported by Wales Arts International and British Council.

18 11 Indian Threads publicity II.jpg

Hydref 2018
Artist preswyl ac arddangosfa ‘pop-up’ yng Nghastell Powis, Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru Hydref 2018

October 2018
Artist in Residence and pop-up exhibition at Powis Castle, National Trust Wales Oct 2018


Mawrth 2018
Artist â ddewiswyd ar gyfer cymhelliant masnach 'Cymru-Tsieina' Llywodraeth Cymru 2018

March 2018
Featured artist in promotional materials for Welsh Government 'Wales-China' trade incentive 2018


22-25 Chwefror 2018     Saatchi Gallery Llundain
Collect - The international Art Fair for Contemporary Objects
Mewn cydweithrediad gyda Chanolfan Grefft Rhuthun.

22-25 February 2018    Saatchi Gallery London
Collect - The international Art Fair for Contemporary Objects
In collaboration with Ruthin Craft Centre.

 


14 - 31 March 2017
Thackeray Gallery London
Solo exhibition "Borderland"

14 - 31 Mawrth 2017
Galeri Thackeray Llundain
Arddangosfa unigol "Borderland"


2-6 Chwefror 2017     Saatchi Gallery Llundain
Collect - The international Art Fair for Contemporary Objects
Mewn cydweithrediad gyda Chanolfan Grefft Rhuthun.

2-6 February 2017    Saatchi Gallery London
Collect - The international Art Fair for Contemporary Objects
In collaboration with Ruthin Craft Centre.

 


Mawrth 2016

Artist preswyl yn Sanskriti Kendra, Dehi, a thaith ymchwil i India. Cefnogwyd gan Celfyddydau Rhyngwladol Cymru.

 

March 2016

Artist in residence at the Sanskriti Foundation, New Dehi, and research trip to India supported by Wales Arts International and British Council.


Awst 2015
Clawr "BEIRDD BRO EISTEDDFOD MALDWYN"

August 2015
Cover for "BEIRDD BRO EISTEDDFOD MALDWYN" featuring the poetry of Mid Wales.


Mawrth 2013
Erthygl 'My life in Art' yn nghylchgrawn  'Artist & Illustrators'  (PDF)

March 2013
'My life in Art' article in 'Artist & Illustrators' magazine,
(PDF)


Hydref 2013
WOMEX yng Nghaerdydd

Mae gwaith celf Eleri Mills wedi cael ei ddewis gan Cerys Mathews i fod yn gefndir  i 'Gwlad y Gân' - Cyngerdd Agoriadol WOMEX 13 ((The World Music Expo) yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd 23ain Hydref 2013

"Mae Eleri Mills yn un o brif artistiaid ein gwlad sy’n gweithio ym maes tirluniau.  Mae ei gwaith yn denu clod, ac i’w weld mewn orielau ac ar furiau, a heno, gan fod Cerys Matthews yn awyddus i weld cyd-chwarae rhwng datblygiad y stori mewn dilyniant o’n cerddoriaeth ac ar y llwyfan, mae Eleri yn cael ei chanfas mwyaf eto. Mae’r cynhyrchiad yn defnyddio tafluniadau ar raddfa eang o nifer o’i gweithiau….."

David Alston
Cyfarwyddwr Celf, Cyngor Celfyddydau Cymru

October 2013
WOMEX in Cardiff

Eleri Mills' artwork has been selected by
Cerys Mathews as the backdrop for Land of Song - WOMEX 13 (The World Music Expo) Opening Concert, Wales Millennium Centre, Cardiff 23 October 2013.

"Eleri Mills is one of our country’s leading artists working in landscape.  Her work is well loved, encountered in the gallery space and on walls, and tonight and through Cerys Matthews’ desire to see a play between the story unfolding in a sequence of our music and the stage setting, Eleri gets her largest canvas yet. The production uses large scale projections of several of her works……."

David Alston
Arts Director , Arts Council of Wales

 

Gwlad-y-Gan-poster-RGB-Medium-.257.400.jpg