1955 Ganed yn Sir Drefaldwyn
1974-77 Cwrs gradd mewn Celf a Dylunio, Poitechnig Manceinion
2000 Gwahoddiad i ymaelodi a’r Academi Frenhinol Gymreig
2004 Derbyn Urdd Derwydd er anrhydedd yng Ngorsedd y Beirdd, Eisteddfod GenedlaetholCymru
2013 Gwaith celf wedi ei ddewis gan Cerys Matthews fel cefndir i gyngherdd agoriadol WOMEX 13 (The World Music Expo) Canolfan y Mileniwm, Caerdydd.

ARDDANGOSFEYDD (yn cynnwys)

2019 Arddangosfa unigol “Landscape - real and imagined“ - Oriel Thackeray,  Llundain
2018 “Edeifion Indiaidd - Ysbrydoliaeth Tecstiliau” Canolfan Crefft Rhuthun
2018 “Argraffiadau sy’n aros” Oriel Grefft Cenedlaethol Iwerddon, Kilkenny.
2018 “Collect” Oriel Saatchi, Llundain (mewn cydweithrediad â Chanolfan Grefft Rhuthun)
2017 Arddangosfa Eisteddfod Genedlaethol Cymru – hefyd 2014 / 12/ 05 / 03 / 01 / 00 / 99 / 96 / 95 / 94 / 92
2017 Arddangosfa unigol "Borderland" - Oriel Thackeray,  Llundain
2017 "Collect" Oriel Saatchi , Llundain (mewncydweithrediad â Chanolfan Grefft Rhuthun)
2016 'Romanticism in the Welsh Landscape'  MOMA Cymru Machynlleth.
2015 Arddangosfa unigol Oriel Thackeray, Llundain
2014 Oriel Martin Tinney, Caerdydd - unigol
2013 'Fenestr ar Gymru' Canolfan Crefft Rhuthun
2013 Arddangosfa unigol Oriel Thackeray, Llundain
2012 SOFA Sculpture, Objects and Functional Art, Efrog Newydd (gyda Chanolfan Grefft Rhuthun)
2012 Oriel Macy, Prifysgol Columbia, Efrog Newydd (gyda Lissa Hunter)
2012 Arddangosfa Eisteddfod Genedlaethol Cymru – hefyd 05/ 03/ 01/ 00/ 99/ 96/ 95/ 94/ 92
2011 Collect Oriel Saatchi, Llundain (gyda Chanolfan Grefft Rhuthun)
2011 Arddangosfa unigol Oriel Thackeray, Llundain
2010/08 Galeri Betws y Coed - unigol
2009 Arddangosfa unigol Oriel Thackeray, Llundain
2009 Y Senedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Caerdydd - unigol
2008 Celfyddyd y Pwyth (Birmingham, Krefeld a Budapest)
2007 Arddangosfa unigol Oriel Thackeray, Llundain
2006 Kyffin Williams and selected Welsh ArtistsOriel Thackeray, Llundain
2005 Arddangosfa unigol Oriel Thackeray, Llundain
2004 11fed Triennial Tapestri Rhyngwladol,  Lodz, Poland (Yn cynyrchioli Prydain Fawr)
2004 CollectAmgueddfa V&A,  Llundain (gyda Chanolfan Grefft Ruthin)
2003 SOFA Chicago (mewn cydweithrediad gyda Chanolfan Grefft Ruthin)
2003 Arddangosfa unigol Oriel Thackeray, Llundain
2002 Ystyr y Tir, Gwyl RynGeltaidd, Lorient, Ffrainc
2001 Academi Frenhinol Gymreig, Conwy (gyda Shani Rhys James a Sally Mathews)
2001 Scottish Gallery, Caeredin (Arddangosfa Cymru/Yr Alban gyda Chanolfan Grefft Rhuthun)
2000 Merched Fferm, Yr Oriel, Canolfan Grefft Rhuthun
1999 Y Tabernacl, Amgueddfa’r Gelfyddyd Fodern, Machynlleth - unigol
1998 Piel de Seda, Rhwymo Llyfrau Brodedig, Museo Nacional de Artes Decorativas, Madrid
1995 Museu Textil i d’indumentaria, Barcelona – unigol
1992 Out of the frame Cyngor Crefftau, Llundain
1982 British Needlework Amgueddfa’r Gelfyddyd Fodern, Kyoto a Tokyo

CASGLIADAU A CHOMISIYNNAU CYHOEDDUS (yn cynnwys)
Cymdeithas Gelfyddydau Cyfoes Cymru
Amgueddfeydd Cenedlaethol yr Alban, Caeredin
MOMA Cymru, Y Tabernacl, Machynlleth
Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth
Cymdeithas Gelfyddydau Cyfoes Cymru (ysgythriad ar gyfer portfolio Blwyddyn yr Artist yn 2000)
Oriel Gelf Whitworth, Manceinion
Pencadlys Undeb Genedlaethol yr Amaethwyr, Stratford upon Avon
Casgliad Urdd y Brodwyr, Palas Hampton Court


GWOBRAU (yn cynnwys)
2010/11 Ennillydd Gwobr Llysgennad Cymru Creadigol. Cyngor Celfyddydau Cymru
2008 Ennillydd y Wobr Paentio ac ail yng Nghystadleuaeth Artist y Flwyddyn Cymru, Neuadd Dewi Sant, Caerdydd
1999 Gwobr am yr arddangosyn mwyaf eithriadol, Art of the Stitch, Barbican, Llundain
1987 Medal Aur Crefft Eisteddfod Genedlaethol Cymru

LLYFRYDDIAETH (yn cynnwys)
“Embroidery” magazine erthygl gan Dr Jessica Hemmings cyfrol Ion/Cwef2013
"Taliesin"  'Ffenomen cenedl' erthygl gan Dafydd Elis-Thomas cyfrol 136 Gwanwyn 2009
"Crafts" Adolygiad arddangosfa gan Mary Schoeser cyfrol 195 Gorff/Awst 2005
"Planet" 'Ancestral Landscapes' Adolygiad arddangosfa gan Shelagh Hourahane cyfrol 138 1999
"FIBERARTS" magazine (USA) erthygl gan Dr. Jennifer Harris, Medi/Hyd 1999
"Art Review" ArtistsEye erthygl gan Eleri Mills, Mai 1998
"Planet" 'Resonant Images' erthygl gan Peter Lord, cyfrol 113 1995


DIGWYDDIADAU / DARLITHIO
Artist preswyl yn Sanskriti Kendra, Dehi, a thaith ymchwil i India. Cefnogwyd gan Celfyddydau Rhyngwladol Cymru 2016 .
Siaradwr Gwadd Guest speaker Cymdeithas Gelfyddydau Cyfoes Cymru Caerdydd Tach 2012
Artist Preswyl yn Teachers College, Prifysgol Columbia, Efrog Newydd, Mawrth/Ebrill 2012
Artist Preswyl yng Nghanolfan Grefft Rhuthun, Sir Ddinbych 2011 & 2012
Trafodaeth gyda Dr Jessica Hemmings, Canolfan Grefft Rhuthun, Medi 2011
Siaradwr Gwadd, Cynhadledd Flynyddol, Cyngor Celfyddydau Cymru, 2004
Siaradwr Gwadd, Symposiwm Tecstiliau "Celebrating Diversity in Stitch" Canolfan Grefft Rhuthun, 2004
Siaradwr gwadd, Cyfres ddarlithoedd SOFA Chicago, 2003
Artist Preswyl yn Theatr Geffylau Equilibre, Machynlleth, 2001

 

 

Cartref - Gwaith - Arddangosfeydd - Cyswllt
Home - Work - Exhibitions - Contact